Voorwaarden & Privacy

© 2021. Alle rechten voorbehouden. Vanafprijs betreft CAPTUR TCe 90 GPF Life. De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Private leasetarief CAPTUR van € 359,- per maand is op basis van 60 maanden, 10.000 km per jaar en onder voorbehoud financiële acceptatie door RCI. Actietarief private lease geldig op geselecteerde voorraadmodellen met uiterste registratiedatum van 31-07-2021. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Prijs is inclusief onvermijdbare kosten. De voorraad fluctueert. Jouw verkoopadviseur informeert je graag over de actuele beschikbaarheid. De actieperiode is geldig op klantorders t/m 30-06-2021, uiterste registratiedatum 31-07-2021 met uitzondering van Auto Indumij voorraadspecials. Deze hebben een uiterste registratiedatum van 31-07-2021. Niet geldig i.c.m. andere acties, niet inwisselbaar tegen contanten. Geleverde uitvoering kan afwijken van uitvoering op afbeelding. Alle aanbiedingen onder voorbehoud van goedkeuring directie Indumij B.V. Aan deze aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het vermelde voordeel is inclusief btw en is niet geldig in combinatie met de doorlopende Renault Private Lease aanbiedingen.

Renault Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. Vanafprijzen o.b.v. 60 maanden en 10.000 km/jaar. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s inclusief btw. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, allriskverzekering (eigen bijdrage € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. Kosten voor wassen, brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. De max. meerkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,10, max. minderkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,03. Renault Private Lease is onder voorbehoud van financiële acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Vraag jouw verkoopadviseur voor meer informatie. Geleverde uitvoering kan afwijken van uitvoering op afbeelding. Fouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Genoemde prijzen zijn incl. btw, tenzij anders vermeld. Aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. Bekijk voorwaarden.

Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl/verkoopvoorwaarden voor de verkoopvoorwaarden.

Voor (aanvullende) garantievoorwaarden check renault.nl (dan zijn we altijd ingedekt)

Min./max. verbruik: 4,2-4,8 l./100 km. resp. 23,8-20,8 km/l. CO 2 : 95-108 gr./km.

Privacy statement

Indumij B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Indumij B.V houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.


Als Indumij B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Indumij B.V.
Mijlweg 71
3316 BE
Dordrecht
078-6170000


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Indumij B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Toesturen van (of bellen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten
 • Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten
 • proactief contact omtrent onderhoud van uw auto
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Indumij heeft, met het verzamelen van de persoonsgegevens, als doel de klant ten alle tijden te kunnen informeren, adviseren, offreren & factureren.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • voertuiggegevens (chassisnummer (VIN), model, aanschafdatum, servicegeschiedenis etc.)
 • Kopie Rijbewijs (voor autoverhuur en proefritten)


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Indumij B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Dit betekent dat als je eenmaal hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wij uw gegevens conform de verleende toestemming zullen bewaren totdat je jouw toestemming intrekt. Als je jouw toestemming hebt ingetrokken, zijn we gerechtigd om bepaalde persoonlijke gegevens desondanks te behouden gedurende de tijd die vereist is om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij streven naar een adequaat beveiligingsniveau en passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen de risico’s die de aard en het gebruik van uw persoonsgegevens met zich meebrengen.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om jezelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Cookie statement